Copyright 2022 - PT Computers s.r.o.
ukbinaryoptions.netFinpari Promo Code

Vážení čtenáři, přátele od vody. Ač nám venku pěkně mrzne a máme zasněženo, rybáři zůstali aktivní i v lednovém měsíci. Skupina rybářů se zúčastnila výstupu na pražák a rádi tak podpořili dobrou akci na podporu nemocných dětí. Další pochod pořádala naše ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem. A to kontrolní pochod podél naší říčky Vlčavy a sportovního krajského rybářského revíru Skalice 411084. Který naše MO obhospodařuje. I když teploměr ten den ukazoval -20 stupňů, vyrazili jsme časně z rána. Předseda, hospodář, členové výboru, kamarádi rybáři a rybářky. Také rybářská mládež. Proběhla tak podrobná kontrola toku, kde bylo mimo jiné zjištěno velký výskyt Vydry Říční. Z tohoto zjištění rybožravého chráněného predátora jsme zrovna nadšeni nebyli. Veškerá snaha vysazování do tohoto revíru od Pstruha, Kapra atd. Tento predátor jistě pěkně zahýbá se vším živím v tomto toku. Po cestě nám starší pamětníci předali informace a udělali přednášku jak celí tok a vše okolo něj vypadalo cca před 50 lety. Bylo to moc zajímavé. Také jsme si udělali přestávku na opečení buřtíků v přírodě. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u zdejší kompostárny, kde nám její obsluha a náš rybář Jiří Šlehofer pověděl něco o jejím provozu. Po zdatném několika kilometrovém pochodu jsme zavítali do tepla, k malému občerstvení. Dále proběhlo první kolo prodeje povolenek a členských příspěvků, řekl bych s hojnou účastí. Také nás v lednu při pravidelném pátečním rybářském kroužku navštívila ve škole neohlášená kontrola. Předseda odboru mládeže Středočeského Územního Svazu pan Jiří Eichler. Vše pečlivě sledoval a dokumentoval i se zapojil do debaty s dětmi. A tak vyděl a zhodnotil, že náš kroužek funguje dobře. Výuka vedená ze zájmem dětí a získání rybářských vědomostí. Jako dobrou zprávu bych uvedl, že byli předělány a zmodernizovány naše rybářské stránky www.rybarirozmital.cz . Přesto nás ještě drobné úpravy a doplnění čekají. Za tuto modernizaci vděčíme našemu sponzorovi PT Computers s.r.o panu ing. Petru Pazderníkovi a našemu rybářovi Jiřímu Skotnicovi. Rád bych upozornil naše členy, že na našich stránkách naleznou důležité informace o celém chodu naší organizace. Ato jak o schůzích tak brigádách i rybářském kroužku atd. Je také možnost získání informací v naší rybářské nástěnce u obchodního domu vedle masny. Dále naše členy informujeme o našich akcích pozvánkou na telefon v podobě SMSKY. Proto prosím všechny naše členy ČRS MO Rožmitál p. Tř., kteří mají nové telefonní číslo, nebo nám ho doposavad nedodali, aby tak učinili z důvodu zasílání pozvánek na naše akce. Jinak nebudou moci být informováni! Své telefonní čísla se jménem a příjmením prosím zašlete našemu sekretáři Jiřímu Skotnicovi na tel: 775 708 672. Na závěr bych rád upozornil naše členy, ale i všechny naše příznivce, že jsou v prodeji rybářské trička s naším potiskem a rybářské nástěnné kalendáře naší MO pro rok 2017. Zakoupit je můžete ve Světě Krmiv (bývalá trafika u Málků) budete srdečně vítáni.

S přáním krásných zimních dnů Petrův Zdar.

Člen výboru ČRS MO Rožmitál p. Tř.

Aleš Haluska

f t g