Copyright 2019 - PT Computers s.r.o.
ukbinaryoptions.netFinpari Promo Code

V Jincích členská schůze ve znamení oslav 50. výročí od založení MO

 

Datum: 9.2.2019

Před 50 lety proběhla Jincích ustavující valná hromada rybářského sdružení. Psal se rok 1969. Na den přesně se dnes konala členská schůze MO Jince, která si toto výročí připomněla.

Do „Hospody za vodou“ v Čenkově si dnes našlo cestu 45 členů MO z celkových 83. Přijeli i pozvaní hosté předseda SÚS Dušan Hýbner, PR manager SÚS Václav Šámal, vedoucí rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem a člen odboru mládeže SÚS Aleš Haluska, předseda MO Příbram a místostarosta Městyse Jince.

Slavnostní událost hned v úvodu připomněl jednatel MO Jince Ing. Miroslav Domanský, se zprávou o činnosti výboru poté vystoupil předseda MO Ing. Tibor Bartoš.

Perfektně připravené zprávy vystupujících, které přednesli vedoucí mládeže, hospodář (zastoupil ho jednatel), referent čistoty vod, ekonom, předseda Dozorčí komise jen dokreslily, jak zdejší MO výborně pracuje. Vždyť za loňský rok zdejší rybáři např. odpracovali na brigádách téměř 1 100 hodin, mají zde zřízený Fond na nákup ryb, do kterého může každý libovolně přispět atd. Naprosto precizně pak měli Jinečtí zpracovaný Plán činnosti na rok 2019, který každý z příchozích členů obdržel.

„Jste malá organizace a smekám před tím, jakou práci tady odvádíte i to, jak jste se prezentovali na dnešní členské schůzi,“ uvedl předseda SÚS Dušan Hýbner, který přítomné seznámil s Fondem na nákup vodních ploch, ale i s novinkami v BPVPR, jež platí od ledna letošního roku.

A protože členská schůze měla slavnostní charakter, došlo i na odměňování, v podobě udělování odznaků.

Zkrátka nezůstali ani ostatní účastníci členské schůze, neboť výbor MO nechal pro každého z nich vyrobit pamětní odznak k 50. výročí jinské organizace. Moc děkuji za srdečné pozvání a pamětní odznak předsedovi a kamarádovi jednateli MO Jince Ing. Miroslavu Domanskému. Velice pěkná a plodná schůze, zajímavé zprávy funkcionářů i v oblasti mládeže. MO Jince je velice schopná a plodná organizace pro své členy i mládež. Je podporována i starostou Městyse Jince panem Josefem Hálou. Nechybělo pro mě příjemné setkání s předsedou SÚS Dušanem Hýbnerem, PR Managerem SÚS, předsedou ČRS MO Příbram a místostarostou Městyse Jince. Petrův zdar. Aleš Haluska.

http://rybarirozmital.cz/index.php/fotogalerie/zajimavosti/rok-2019/lenska-schze-mo-jince

 

f t g