Copyright 2019 - PT Computers s.r.o.
ukbinaryoptions.netFinpari Promo Code

První březnoví víkend se konal seminář rybářských hospodářů v Praze – Zbraslavi. Sjelo se na něj 59 rybářských funkcionářů z 39 místních organizací Středočeského územního svazu. Samozřejmě nechyběli zástupci naší rybářské organizace ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem předseda Milan Pojer a vedoucí mládeže Aleš Haluska, kteří vyrazili na seminář společně s kamarády a kolegy z MO Příbram a MO Březnice.  Seminář řídil vedoucí hospodářského odboru SÚS Milan Štěpnička, jako hosté pak zde vystoupili předseda SÚS Dušan Hýbner, člen výboru SÚS Ing. David Grunt a odborný referent na Radě ČRS Ing. Pavel Vrána, Ph.D. Nechyběla ani jednatelka SÚS Jaroslava Fryšová. V úvodu s tématem náhrady škod způsobených rybožravými predátory vystoupil Ing. Vrána, který mj. hovořil i o vyplácení zástřelného za odlov kormorána, které činí 500,- Kč za kus a jeho administraci. Po něm přišel na řadu předseda SÚS Dušan Hýbner, který hospodáře seznámil s Fondem na nákup vodních ploch, s novou pískovnou u Poděbrad, kdy hospodáře vyzval, aby přišli s náměty, jak tuto pískovnu využít, a především se věnoval rybářské stráži. Následovalo velmi pěkné vystoupení člena výboru SÚS, který má na starosti dotace, Ing. Davida Grunta (MO Hořovice), který přítomné seznámil se způsobem čerpání dotací z Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí na revitalizaci revírů či budování nových. Zároveň všem nabídl nezištnou pomoc a své zkušenosti se získáváním těchto dotací. Po něm promluvil člen hospodářského odboru SÚS Lubomír Volek (MO Unhošť), jenž se ve své prezentaci zabýval obecnými chybami v rybníkářství, nasazování, nevhodnou manipulací s rybou při výlovu a přepravě. V následné diskuzi se hovořilo především o systému Lipan, zda-li SÚS neuvažuje o vstupu do něj. Předseda D. Hýbner uvedl, že by rád dostal SÚS do Lipana, avšak zatím k tomu není vůle z místních organizací, což potvrdilo následné hlasování, kdy se k Lipanovi z přítomných přihlásilo jen 6 MO. Konstatoval však, že dříve či později se tomu stejně SÚS nevyhne. Štěpnička přítomné seznámil s novým způsobem konání hospodářského vyrovnání, které se bude konat centrálně v Lahovicích. Vysvětlil kroky, které výbor k tomuto rozhodnutí vedly a hospodáři MO vyslovili s tím postupem souhlas. Bouřlivá diskuze se rozpoutala na dotaz z pléna, jak je to s revíry RMV, že by měly skončit, jak se dočetli v tisku. Petrův zdar. Člen výboru ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem Aleš Haluska

 http://rybarirozmital.cz/index.php/fotogalerie/zajimavosti/rok-2019/prvni-beznovi-vikend-se-konal-semina-rybaskych-hospoda-v-praze-zbraslavi

 

f t g