Copyright 2019 - PT Computers s.r.o.
ukbinaryoptions.netFinpari Promo Code

Odbor mládeže rady ČRS pořádá každoročně setkání mládeže. Letos tak poslední prázdninový víkend proběhl celorepublikový sraz rybářské mládeže 2019 v Bílině, pořádaný Severočeským rybářským územním svazem. Každý kraj zde měl svůj tým se šesti dětmi a dvěma vedoucíma. Středočeský rybářský územní svaz měl čest reprezentoval tým rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem, ve složení nejaktivnějších a nejzkušenějších dětí z kroužku: Jakub Šimonovský, Adam Nass, Jan Beran, Jakub Chvátal, Ivana Schwarzová a Karolína Šourková. Pod vedením vedoucích Aleše Halusky MO Rožmitál p. Tř. a Petra Doležala z MO Příbram. V pátek proběhlo ubytování v kempu Kyselka v Bílině a seznámení dětí s programem. Na večer byla připravena soutěž pro každý tým. Připravit hranou scénku v prezentaci Českého Rybářského Svazu. Následující sobotní dopoledne byla připravena opravdu krásná a pro děti hodně zajímavá exkurze do povrchového dolu Bílina. K vidění byly všechny možné rypadla a stroje. Děti měly možnost poznat a vidět jak se těží hnědé uhlí. Odpoledne proběhla bojovka, kde děti plnily úkoly. Všichni jsme si užili naplno opravdu krásný velký bazén a večer nás čekali další soutěže. Nedělní dopoledne jsme navštívily Podkrušnohorské Technické Muzeum. Proběhlo vyhlášení všech soutěží a aktivit celého setkání rybářské mládeže. Rybářský kroužek Rožmitál pod Třemšínem reprezentující Středočeský územní svaz vybojoval krásné třetí bronzové místo. Děti tak obdrželi medaile a krásný pohár. Petrův zdar. Závěrem informace všem rodičům a členům ČRS MO Rožmitál p. Tř. Jak všichni víme Aleš Haluska je velice aktivním člověkem´, který má spousty funkcí a aktivit, bohužel není v jeho silách vše zvládat i v souvislosti s jeho osobním životem a starostí o postiženého bratra. Rozhodl se tak rezignovat na člena výboru v souvislosti s vedoucím rybářského kroužku Rožmitál. Výbor naší MO tak jmenoval od 1. Září 2019 nového hlavního vedoucího rybářského kroužku Rožmitál a to dnes zkušenou Jaroslavu Nassovou, která v kroužku působí delší dobu. Prosíme tak rodiče ať se s jakýmikoliv dotazy ohledně kroužku směřují, už na novou vedoucí. Kontakt a veškeré informace o rybářském kroužku naleznete na www.rybarirozmitál.cz. Nic méně Aleš zůstává v kroužku nadále a bude nápomocen nové vedoucí a dětem dle potřeby. Rybářský kroužek běží na plno dále, schází se každý pátek od 15 do 17 hodin. Sraz je vždy u tělocvičny ZŠ. Čekají nás vycházky k vodě s rybolovem, v tělocvičně a učebně ZŠ trénování rybolovné techniky, poznávání ryb a jejich míry, doby hájení, poznávání rostlin a živočichů, seznámení s rybářským řádem, ochrana přírody, různé zajímavé exkurze, výlety, závody a tábor. Všechny malé příznivce, kteří by se chtěli
zapojit v našem rybářském kroužku, co nejsrdečněji zveme. Petrův zdar. Těší se na vás celý tým vedoucích – Hlavní vedoucí rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem Jaroslava Nassová, dále pak Rudolf a Marie Šourkovi, Veronika Kapounová, Eva Hofmanová a Michal Mareš.

http://rybarirozmital.cz/index.php/fotogalerie/rybasky-krouzek/rok-2019/setkani-mladeze

https://www.zpravypribram.cz/fotogalerie-setkani-rybarske-mladeze-v-biline/ 

 

https://www.crs-sus.cz/setkani-mladeze-v-biline/ 

f t g