Copyright 2021 - PT Computers s.r.o.
ukbinaryoptions.netFinpari Promo Code

Ministerstvo vnitra oznámilo, že lov ryb je možný pouze v místě bydlistě lovícího, není však omezen výkon rybářské stráže a povoleny jsou činnosti v rybářském revíru, které nelze odložit, jako např. zarybňování.

Nová opatření, která od pondělí platí na území ČR, zpřesnilo ve vztahu k rybářství Ministerstvo vnitra. Podle MV se může lovit i po 21. hodině, v současnosti, dle stanovené denní doby lovu, tak do 22.00 hod.

Stanovisko MV v plném znění:

Výkon rybářského práva představuje výjimku z opatření, které přijala vláda České republiky, a je tedy povolen, ale pouze na území obce, ve které bydlíte. Rybáři mohou lovit po celou povolenou denní dobu lovu.

Rybaření je vyňato i ze zákazu nočního volného pohybu osob, výkon rybářského práva je tedy možný i v době mezi 21:00 a 4:59. 

Zároveň není omezen výkon funkce rybářské stráže. Povoleny jsou i činnosti v rybářském revíru, které nelze odložit (např. zarybňování).

Při provádění výlovů rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

f t g